લીંબુની મોંઘવારીના ગુજરાતી જોકસનુ સંકલન હસો હસાવો

લીંબુની મોંઘવારીના ગુજરાતી જોકસનુ સંકલન હસો હસાવો

લીંબુની મોંઘવારીના ગુજરાતી જોકસનુ સંકલન હસો હસાવો

લીંબુની મોંઘવારીના ગુજરાતી જોકસનુ સંકલન હસો હસાવો

લીંબુની મોંઘવારીના ગુજરાતી જોકસનુ સંકલન હસો હસાવો

લીંબુની મોંઘવારીના ગુજરાતી જોકસનુ સંકલન હસો હસાવો

લીંબુની મોંઘવારીના ગુજરાતી જોકસનુ સંકલન હસો હસાવો

 રાત ના ૧ વાગે ભાઈ ચાલતા ઘરે જઈ રહ્યો હતા,

રસ્તો સુમસાન, કૂતરા ય બઉ ભસતા હતા,

બધાના ઘરની લાઈટો પણ બંધ,

મને બહુ બીક લાગી,

પછી તેમને એક આઈડિયા આયો,

તેમને બૂમ પાડી, *”લીંબુ ૧૦ રૂપિયા કિલો”*

બધા ઘર વાળા જાગી ગયા ને બધાં ઘરની લાઈટો ચાલુ થઈ ગઈ,

ને તેઓ ફટાફટ ઘરે પહોંચી ગયા.

ગુજરાતી જોક્સ વાંચવા માટે ખૂબ ઉપયોગી લીંક છે જ્યારે આપણે થાક્યાપાક્યા હોય નોકરી થી કંટાળી ગયા હોય ત્યારે મને મેસેજ કરવા માટે આનંદિત મૂડ માં રહેવા માટે મગજમાં તાજા તો વિચારજો હાસ્ય પ્રગટ કરવા માટે જોક્સ વાંચવા ને સાંભળવા ખૂબ જ જરૂરી હોય છે હશે એવી દવા છે જે ખર્ચો નથી થતો અને શરીરની તંદુરસ્તી જળવાઇ રહેતી હોય છે જીવનમાં ખૂબ જ જરૂરી હોય છે દરેક વ્યક્તિએ જીવનમાં હાસ્ય નો વધારો થાય તેવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ અમુકવાર ચિંતા અને ખૂબ જ ટેન્શનમાં ઘણી બધી મુશ્કેલી સર્જાતી વચ્ચેની શરીર બગડી જતું હોય છે માણસે જોક્સ સાંભળીને પ્રગટ કરવું જોઈએ કોઈ ગરીબ વ્યક્તિ કે એને કોઈની મજાક કર્યા સિવાય કોઈ જાતિ ધર્મ ની મજાક કર્યા સિવાય જોઈએ કે જેનાથી કોઈ નુકશાન ન થાય અને તંદુરસ્તી સારી જરૂર જણાઈ રહી હંમેશા સત્ય ચોખ્ખુ સ્પષ્ટ અને તંદુરસ્ત હોવી જોઈએ કોઈની મજાક મસ્તી એવી ના હોય કોની દુઃખની લાગણી ઉપર તો એવા સમયે જુદી જુદી મોકલ ને લગતા એવા જોક્સ ચાલી શકે છે અથવા તો પોતાના લગતા પોતાને ઉપર બનાવેલા જોક્સ ચાલી શકે છે પણ મોકલ ને લગતા જોક્સ કોઈ સમાજ જાતિ ની લાગણી ઓળખતા નથી કે મોંઘવારી લગતા જુદા જોક્સ નું વાંચન કરીને આનંદ કરી શકાય છે અને તંદુરસ્તીમાં વધારો કરી શકાય છે પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા એટલે કે પહેલું સુખ તે જાતે જ મેળવવું જોઈએ ખોરાકમાં ધ્યાન રાખવાની સાથે સાથે તંદુરસ્તીમાં મનની તંદુરસ્તીનું ધ્યાન રાખવું ખુબ જરૂરી છે ગુજરાતી જોક્સ વિવિધ સંકલન અહીંથી મળી રહેશે લીંબુની મોંઘવારી ના જોક્સ હાલના સમયમાં ખૂબ જ ચર્ચામાં છે તો લીંબુની મોગલ ના જુદા જુદા જોક્સનું સંકલન કરી મુકવામાં આવશે અહીં તમે લીંબુની મોગલ ને જુદા જુદા જોક્સ વાંચી શકો છો ખાલી ખાલી એકવાર જોક્સ વાંચી લેવા વિનંતી કરીએ છીએ તમારી આસપાસ કેટલાક બધા મિત્રો છે જેમને ખૂબ જરૂરી હોય છે તેવા આક્ષેપો કરતાં જોક્સ તમામે તમામ મિત્રો સુધી મોકલી અને મિત્રોને પણ આવા જોક્સ વાંચવા માટે વિનંતી કરીએ છીએ જુદા જુદા જોક્સ અહી મુકવામાં આવેલા છે તમને વાંચવાની ખૂબ જ મજા છે અને તમારી હસીને લોટપોટ થઇ જશો તમે એકી સાથે પાંચ વાક્ય પણ નહીં મળે માટે લીંબુ ના જોક્સ એકવાર જરૂરથી વાંચવા જોઈએ અને તમને તમામ મિત્રો શોધવા મોકલવા જોઈએ પ્રોજેક્ટર whatsapp ગ્રુપ છે તેમાં જોડાઈ જવા માટે તમને વિનંતી કરીએ છીએ આવા ઉપયોગી જોક્સ તમે વારંવાર વાંચવા માટે ઉપયોગી થશે અમે સમયાંતરે આવા જોક્સ મુકતા રહીશું અને વાંચવાનું તમને આનંદ આવશે તો ઉપયોગી જોક્સ વાંચવા માટે સાચવી રાખજો અને અન્ય મિત્રો સુધી પણ મોકલજો

Leave a Comment

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: